บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 

  ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ก็สามารถใช้บริการได้ทันที...แบบครบวงจร... ระบบทันสมัย ใหม่ล่าสุด...
  สำหรับองค์กรฯหรือธุรกิจ เทเลเซล Call Center.. อื่น ๆ
  ติดต่อฝ่ายขาย    

   โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126 , 065-291-7944, 065-291-7946, 
            065-291-7954, 065-291-7955, 065-291-7956
    0922656126

  ขอนำเสนอ  ระบบประหยัดค่าโทรศัพท์ฯในการโทรออกให้กับองค์กรฯ ประหยัดได้มากถึง 90%
  ด้วย  VoIP GSM/3G/4G Gateway for Cost Reduction

    
Yeastar  TG Series  สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ IP PBX,   ใช้งานกับ IP Phone ได้