logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126 
     
   
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


        
   logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126

     
Headset ครบ Set สำหรับ
Call Center / Telesales


        เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


          AIS 5 G
         โปรพิเศษ 369 บาท/เดือน
         โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จำกัดนาที


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

       
   logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126

    

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  
     AIS 5 G
         โปรพิเศษ 369 บาท/เดือน
         โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จำกัดนาที
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


       
   logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126
    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


      

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


         AIS 5 G
         โปรพิเศษ 369 บาท/เดือน
         โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จำกัดนาที


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

   


         ตู้สาขาโทรศัพท์ 

                 ราคาโปรโมชั่น เดือน มิ.ย. 67

จำหน่าย-ให้บริการ  โปรแกรมเสริม 
การโทรออกผ่าน PC   (ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน)
เชื่อมต่อรายชื่อ เบอร์โทร  เน้นโทรกระจาย !!! 
สำหรับโทรออกงาน เทเลเซลล์ เท่านั้น... 
ไม่ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์อีกต่อไป...
                     ง่าย...สะดวก...ประหยัดเวลา... 
สอบถามฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า
          

     DISA 2 Port Digital Built-In     


ราคา รองรับทุกความต้องการ ....

เลือกได้ตามขนาดธุรกิจและตามงบประมาณของท่าน

กรณีมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic  KX-NS300 อยู่แล้วต้องการเพิ่ม

สายนอกและขยายสาย Ext. ภายใน...  


สอบถามหรือปรึกษา
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 

เลขที่  19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 
              
 ติดต่อฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า 
 โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126, 065-239-1479, 065-239-1794,  
 065-239-2251, 065-239-1714, 065-239-1742, 065-239-1745 
  0922656126  
     

เวลาทำการ จันทร์ -เสาร์  9.00 - 18.00 น.

ยืนยันการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล  :    sales@planetpacific.com  
 

ราคาพิเศษสำหรับติดตั้งใหม่  ราคาดังกล่าวสำหรับปี 66  ปี 67 สอบถามราคาฝ่ายขาย  Call


  รหัสสินค้า

ขนาด 6 สายนอก

รุ่น 

    ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 16 Ext.

KX-NS300BX (6/16)

        21,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 32 Ext.

KX-NS300BX (6/32)

        24,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (6/48)

        34,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (6/64)

        38,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (6/80)

        52,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (6/96)

        58,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (6/112)

        72,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (6/128)

        78,900

 

 

KX-NS521X

Digital Keytelephone โทรศัพท์คีย์ 8 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

 รหัสสินค้า

ขนาด 12 สายนอก

รุ่น 

      ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 16 Ext.

KX-NS300BX (12/16)

        24,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 32 Ext.

KX-NS300BX (12/32)

        28,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (12/48)

        38,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (12/64)

        43,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (12/80)

        56,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (12/96)

        62,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (12/112)

        73,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (12/128)

        78,900

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 18 สายนอก

รุ่น 

    ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (18/48)

        44,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (18/64)

        49,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (18/80)

        62,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (18/96)

        74,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (18/112)

        81,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (18/128)

        84,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

   รหัสินค้า

ขนาด 24 สายนอก

รุ่น 

    ราคาปี 2564     

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (24/48)

        46,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (24/64)

        52,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (24/80)

        67,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (24/96)

        69,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (24/112)

        82,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (24/128)

        87,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 30 สายนอก

รุ่น 

   ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (30/80)

        68,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (30/96)

        73,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (30/112)

        86,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (30/128)

        91,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 36 สายนอก

รุ่น 

   ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (36/80)

        69,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (36/96)

        74,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (36/112)

        88,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (36/128)

        92,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

   รหัสสินค้า

ขนาด 42 สายนอก

รุ่น 

    ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 42 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (42/112)

        92,900

KX-NS300BX

ขนาด 42 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (42/128)

        93,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 48 สายนอก

รุ่น 

      ราคาปี 2564

KX-NS300BX

ขนาด 48 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (48/112)

          95,900

KX-NS300BX

ขนาด 48 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (48/128)

          99,990

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ 
ราคาโปรโมชั่น เดือน มิ.ย. 67   ราคาข้างต้นเป็นราคาปี 64-65  ราคาปัจจุบันสอบถามฝ่ายขาย

ราคาดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่รวม vat 7% 

พิเศษ...

ทุกรุ่นราคารวมสายนอก+สายในอนาล๊อก+สายในแบบ 2 สายดิจิตอล 

พร้อม Disa 2 Ch 120 วินาที  ในราคาโปรฯ...ถูกสุด ๆ....

และไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพิ่มเติมในการติดตั้งระบบ เช่น

หูยึดตู้ KX-NS300BX, สายเชื่อมต่อแบตเตอรี่, BATTERY LEOCH 12V  

18 AH, ชุดกระจายสาย, เครื่องโทรศัพท์, RACK 15U, ค่าบริการติดตั้ง,