ฝ่ายขาย  
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
      ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


 ฝ่ายขาย 
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

     
Headset ครบ Set สำหรับ
Call Center / Telesales


    ฝ่ายขาย  
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์    ฝ่ายขาย  
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


 ฝ่ายขาย  
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

   


         ตู้สาขาโทรศัพท์ 

                 ราคาโปรโมชั่น เดือน เม.ย. 65          

     DISA 2 Port Digital Built-In     


ราคา รองรับทุกความต้องการ ....

เลือกได้ตามขนาดธุรกิจและตามงบประมาณของท่าน

กรณีมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic  KX-NS300 อยู่แล้วต้องการเพิ่ม

สายนอกและขยายสาย Ext. ภายใน...  


ปรึกษาและสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขาย
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126(Auto)
เวลาทำการ จันทร์ -เสาร์  9.00 - 18.00 น. 
 

ราคาพิเศษสำหรับติดตั้งใหม่


  รหัสสินค้า

ขนาด 6 สายนอก

รุ่น 

        ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 16 Ext.

KX-NS300BX (6/16)

        21,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 32 Ext.

KX-NS300BX (6/32)

        24,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (6/48)

        34,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (6/64)

        38,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (6/80)

        52,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (6/96)

        58,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (6/112)

        72,900

KX-NS300BX

ขนาด 6 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (6/128)

        78,900

 

 

KX-NS521X

Digital Keytelephone โทรศัพท์คีย์ 8 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

 รหัสสินค้า

ขนาด 12 สายนอก

รุ่น 

       ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 16 Ext.

KX-NS300BX (12/16)

        24,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 32 Ext.

KX-NS300BX (12/32)

        28,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (12/48)

        38,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (12/64)

        43,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (12/80)

        56,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (12/96)

        62,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (12/112)

        73,900

KX-NS300BX

ขนาด 12 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (12/128)

        78,900

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 18 สายนอก

รุ่น 

        ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (18/48)

        44,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (18/64)

        49,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (18/80)

        62,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (18/96)

        74,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (18/112)

        81,900

KX-NS300BX

ขนาด 18 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (18/128)

        84,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

   รหัสินค้า

ขนาด 24 สายนอก

รุ่น 

         ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (24/48)

        46,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (24/64)

        52,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (24/80)

        67,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (24/96)

        69,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (24/112)

        82,900

KX-NS300BX

ขนาด 24 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (24/128)

        87,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 30 สายนอก

รุ่น 

        ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (30/80)

        68,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (30/96)

        73,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (30/112)

        86,900

KX-NS300BX

ขนาด 30 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (30/128)

        91,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 36 สายนอก

รุ่น 

        ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 48 Ext.

KX-NS300BX (36/80)

        69,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 64 Ext.

KX-NS300BX (36/96)

        74,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 80 Ext.

KX-NS300BX (36/112)

        88,900

KX-NS300BX

ขนาด 36 สายนอก 96 Ext.

KX-NS300BX (36/128)

        92,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

   รหัสสินค้า

ขนาด 42 สายนอก

รุ่น 

         ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 42 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (42/112)

        92,900

KX-NS300BX

ขนาด 42 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (42/128)

        93,900

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

  รหัสสินค้า

ขนาด 48 สายนอก

รุ่น 

       ราคา

KX-NS300BX

ขนาด 48 สายนอก 112 Ext.

KX-NS300BX (48/112)

          95,900

KX-NS300BX

ขนาด 48 สายนอก 128 Ext.

KX-NS300BX (48/128)

          99,990

 

 

 

 

 

 

KX-DT543X

 Digital keytelephone โทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่มสายนอก

 แถมฟรี

 

 

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ 
ราคาโปรโมชั่น เดือน เม.ย. 65 

ราคาดังกล่าวข้างต้น  ยังไม่รวม vat 7% 

พิเศษ...

ทุกรุ่นราคารวมสายนอก+สายในอนาล๊อก+สายในแบบ 2 สายดิจิตอล 

พร้อม Disa 2 Ch 120 วินาที  ในราคาโปรฯ...ถูกสุด ๆ....

และไม่รวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพิ่มเติมในการติดตั้งระบบ เช่น

หูยึดตู้ KX-NS300BX, สายเชื่อมต่อแบตเตอรี่, BATTERY LEOCH 12V  

18 AH, ชุดกระจายสาย, เครื่องโทรศัพท์, RACK 15U, ค่าบริการติดตั้ง,

Surge Protector อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ไม่รวมเดินสาย  

(ราคาขึ้นอยู่กับคู่สายทีเลือก)

 

สำหรับราคา Option  License IP/SIP  

สอบถามฝ่ายขาย 02-521-4549(Auto)Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
    สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...
    

                  


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
                                                            19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
                                                     Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร 
                                                       ฝ่ายขาย 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com  
                                                                                    Hot Line : 092-265-6126
×