สำหรับบริษัทฯชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่ใช้บริการของบริษัทฯ เช่นฯ ล  ฯ×