ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
  
    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

   


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
  
    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

             
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด                        
  บริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ      

  
   จัดรายการส่งเสริมการขาย (แพ็คเก็จซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่ายทั่วไทย)  ประจำเดือน  ต.ค. 63
   สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง Mobile Gsm Gateways  เท่านั้น !!
   *** ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่อง Mobile Gsm Gateways ต้องการซื้อซิมอย่างเดียว สอบถามฝ่ายขาย***

   
    แพคเก็จรายเดือน    นิติบุคคลเท่านั้น      
   
   มีราคาโปรโมชั่น !! 

 #โปรโมชั่นพิเศษฯ  ( 7 วัน )  สมัครภายใน  วันที่  14-20 ต.ค. 63  จาก  999.-  เหลือเพียงโปรฯ  449.-

 #โปรโมชั่นปกติ     (30 วัน)  สมัครภายใน  วันที่    1-30 ต.ค. 63   จาก  999.- เหลือเพียงโปรฯ  699.-

   โปรโมชั่นพิเศษฯ  (โปรฯมีเพียง 7 วันเท่านั้น)
    AIS  4 ซิมขึ้นไป  8.00 -20.00 น.โทรฟรีทุกเครือข่ายทุกเบอร์ทั่วไทย นาน 1 ปี
   นอกเวลาฟรี 300 นาที/เดือน/เลขหมาย
   เหมาจ่าย  449.-/เดือน/เลขหมาย   
   สมัครก่อนหมดเขต ภายในวันที่  20 ต.ค. 63   โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนซิมจำกัด +++ !!!  
  ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...ให้กับลูกค้าทั่วไป เป็นโปรฯพิเศษสำหรับส่งเสริมการขาย


   จำหน่ายซิม AIS (แพคเก็จโทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท เป็นเบอร์ใหม่รายเดือน  ไม่สามารถใช้เบอร์เดิมได้)
   ระยะเวลา นาน 1 ปี (หรือมากกว่า ใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
   หากต้องการอินเตอร์เน็ทเพิ่ม สอบถามฝ่ายขาย 02-5214549(Auto), 092-265-6126
   email :  sales@planetpacific.com


    โปรโมชั่นเดือน ต.ค. 63       
  แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
        
แพคเก็จโทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีทั่วไทย 599.-หมดเขต 30 ต.ค. 63ประหยัดค่าโทรศัพท์ในองค์กรฯได้ 90 % เหมาะสำหรับ นิติบุคคล อาทิเช่น
ธุรกิจติดตามหนี้, งานเทเลเซล, หรืองานที่ให้บริการทางโทรศัพท์,
หรือบริษัทฯ ห้างร้านองค์กรฯที่ต้องการลดค่าโทรศัพท์ในองค์กรฯ

  


สิทธิพิเศษ !!   เดือน  ต.ค.  63   เฉพาะธุรกิจเร่งรัดหนี้สินหากต้องการติดตั้งระบบ

บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์มือถือสำหรับงานเทเลเซลและประหยัดค่าโทรศํพท์ในการโทรออก

ติดตั้งทั้งระบบแบบครบวงจร !! พร้อมใช้งาน  ในราคาพิเศษ !! 
สมัครก่อนหมดเขต ภายในวันที่  30 ต.ค. 63  
โปรโทรฟรีทุกเครือข่ายทุกเบอร์ทั่วไทย    แพคเก็จรายเดือน   โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท  
 
จำนวนซิมที่ให้บริการต่อเดือนมีจำนวนจำกัด  เป็นรายการส่งเสริมการขาย
 
ระยะเวลา นาน 1 ปี (หรือมากกว่า ใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

แพ็คเก็จ

โทรทุกเครือข่าย

ช่วงเวลาโปรฯ

 นอกเวลาโปรฯ

เหมาจ่ายรายเดือน

ระยะเวลาโปรโมชั่น

เน็ท ฟรี

รายเดือน

    ไม่จำกัดนาที

(ทุกวัน จ. อา)

 

 


แถมเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

โทรอย่างเดียว

โทรได้ทุกเครือข่าย

8.00 -20.00 น.

แถม 300 นาที

    999.-  

 699.-

1 ปี

6  GB.

ไม่มีเน็ท  

ทุกเบอร์ทั่วไทย

 

 

 

 

 

 
 ซิมมีจำกัด หมายเหตุ   มีค่าซิมแรกเข้า  200, 350, 500, 1,000 บาท และ,มีโปรโมชั่นฟรีค่าซิมแรกเข้า !!!

กรณีต้องการใช้อินเตอร์เน็ทเพิ่ม  แถมเน็ทให้  6ฺGB / 384 Kbps. / เดือน

เป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯเท่านั้น !!!  โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนซิมจำกัด +++ !!!  
ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...

  • สนใจสั่งซื้อซิมการด์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย
  • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด โทร. 02-971-1500, 02-521-4549, 092-265-6126 
  • email :  sales@planetpacific.com
       
   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel
  

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการสั่งซื้อซิมในราคา 200,350,500,1,000 บาท จะต้องทำอย่างไร โทร. ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto)  (มีโปรโมชั่น ฟรีค่าซิม !!!) 


1. ส่งเอกสารนิติบุคคลเพื่อขอใช้บริการซิมการด์  ได้ที่   accountsim@planetpacific.com  

    หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 02-521-4549

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการให้ท่านเติมรายะเอียด จำนวน 1 แผ่น  

    เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ,จำนวนเบอร์ที่ขอใช้บริการ และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการรายเดือน   
    (ผู้มีอำนาจลงนามในใบคำขอใช้บริการ พร้อมประทับตราและส่งตอบกลับทาง email เท่านั้น)


3. เมื่อได้รับเอกสารนิติบุคคลทาง email เรียบร้อยแล้ว...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
   ในลำดับต่อไป  และทางบริษัทฯจะจัดส่งซิมให้ทาง EMS เท่านั้น.. 


4. ค่าใช้บริการ  (ไม่เก็บล่วงหน้า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   เมื่อท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงชำระค่าบริการ 
 
สำหรับบริษัทฯห้างร้าน องค์กรฯ นิติบุคคล หรือ
ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน งานเทเลเซล หรือธุรกิจที่ให้บริการทางโทรศัพท์
ต้องการใช้งานเครื่อง  Mobile Gsm Gageways  
(เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์บ้าน)
พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ   มีราคาโปรโมชั่นพิเศษ !!!

  
คลิ๊ก !!  ดูรายละเอียดครบวงจรในที่เดียว !!  


        
   Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02-5214549 Auto, 092-265-6126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
    สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...
    

     


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

    
×