บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ        

นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA


Mobile GSM Gateways  คือ
ระบบโทรศัพท์สำนักงานโทรผ่าน SIM   เพื่อลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์
ทุก Ext. ภายในองค์กรฯโทรออกได้อย่างอิสระ ประหยัดค่าโทรศัพท์แบบเหมาจ่ายรายเดือน
เหมาะสำหรับองค์กรฯที่มีค่าโทรศัพท์ต่อเดือนสูง
สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ PABX, IP-PBX  เดิมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 
เช่น  Bozztel, Zycoo, Grandstream, Panasonic, NEC, Forth, Phonik PBX และ อืน ๆ 


Mobile GSM Gateways "Planet Tel" 3G, 4G LTE Gateways 
อุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ PABX, และ ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP PBX 

ระบบเครื่องไม่ได้ปล่อยสัญญาณ  WiFi  (ไม่ได้ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ท) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกับซิมการ์ดสำหรับโทรออก
โทรออกผ่านสัญญาณ  ais, dtac, true  ไม่ใช่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ท
ตัวเครื่องทุกรุ่นมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ด และมีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์บ้าน,
หรือโทรศัพท์ภายใน Ext., ตู้สาขา PABX  เพื่อประหยัดค่าโทรศัพท์ฯในการโทรออก 
Mobile GSM Gateways "Planet Tel" 3G, 4G LTE Gateways. อุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ PABX, และ ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP PBX. ... ตัวเครื่องทุกรุ่นมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ด และมีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์บ้าน,หรือโทรศัพท์ภายใน Ext., ตู้สาขา PABX.

×