ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126

      
    คุณสมบัติระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  AQ, AK Series
    บันทึกเริ่มต้น 4-8-16-24-32 คู่สายพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
      
        
                          บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค จำกัด จำหน่ายระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ มีให้เลือกตามงบประมาณของท่าน จำนวนคู่สาย 1 คู่สาย,4 - 8-16-24-32 คู่สายหรือมากกว่า ราคาประหยัด                voice logger บันทึกสเียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติราคาถูก        มีราคาโปรโมชั่น !!!
                           AQ  บันทึก  4,8  เบอร์                                        AK  บันทึก  8,16,24,32 เบอร์      

                  
                                voice logger บันทึกเสียงสนทนา
                         ทางโทรศัพท์เหมาะสำหรับองค์กรฯ
                         ใช้ตรวจสอบการสนทนาภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมหรือตรวจสอบการให้บริการ

    เก็บรายละเอียด โชว์เบอร์โทรเข้าทุกสายสนทนา...ไม่พลาดการติดต่อ...      

     คุณลักษณะทั่วไป ระบบบันทึก AQ, AK Series  เป็นเครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ 
    ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายสามารถต่อเป็น ระบบ Network ในวง Lan ได้

คุณลักษณะเฉพาะ                                                                                      ย้อนกลับ / Back    <<   ไปหน้าหลัก      

๑.      เป็นเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์แบบอัตโนมัติมีจำนวนช่องบันทึกตั้งแต่ 4,8,16,24,32 ช่องสามารถติดตั้งบน 
         RACK มาตรฐานแบบทั่วไปได้
๒.       เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเข้ามาเชื่อมต่อเป็นระบบ Network ได้
๓.       มีระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
๔.        มีฮารด์ดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลแบบติดตั้งภายในมีความจุไม่ต่ำกว่า 500 - 1TB (เฉพาะรุ่นที่มีฮารด์ดิสก์)
๕.       มี Port RJ-45 สำหรับการเชื่อมต่อกับ Hub Switch ได้
๖.        ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เริ่มต้นตั้งแต่ 1- 32 คู่สาย โดยบันทึกพร้อมกันได้ทุกคู่สาย
๗.       สามารถบันทึกได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
๘.        สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์พื้นฐานแบบอนาล็อคทั่วไป
๙.       สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
๑๐.     สามารถบันทึกกับเครื่อง Line Mobile, เครื่อง Gsm Gateways, เครื่องแปลงสัญญาณมือถือได้
๑๑.     สามารถใช้งานได้กับระบบ Call Center ระบบอนาล็อคได้
๑๒.     เป็นระบบ Stan-alone สามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือPC
๑๓.     มีระบบการตั้งค่าและใช้งานจากหน้าเครื่องได้โดยตรง
๑๔.     สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดึงข้อมูลโดยผ่านทาง LAN( Local Area Network) หรือผ่านทาง Internet  ได้
๑๕.     มีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องบันทึกโทรศัพท์อัตโนมัติที่ติดตั้งต่างสถานที่ต่างๆเข้าด้วยกันที่สามารถเรียกดูผ่าน Network 
           เป็นระบบเดียวกันได้โดยติดตั้งบน คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงาน จัดเตรียมไว้ให้
๑๖.     สามารถบันทึก วันเวลา ระยะเวลา เบอร์โทรเข้า เบอร์ที่รับ เบอร์ที่สนทนา / ตั้งช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกได้
๑๗.    สามารถเรียกเสียงฟังสนทนาทางโทรศัพท์แบบสดได้ทันทีโดยผ่านโปรแกรมแบบ Real-Time
๑๘.     ไฟล์เสียงที่บันทึกสามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .Wav หรือไฟล์ อื่นได้
๑๙.    สามารถส่งไฟล์เสียงที่ต้องการผ่านทางอีเมล์ได้
๒๐.     สามารถแสดงข้อมูลการโทรในรูปแบบกราฟได้ และ export ไฟล์เป็น Excel ได้
๒๑.    สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละบุคคลได้และสามารถแบ่งระดับการใช้งานของ user ได้หลายระดับ
๒๒.    สามารถเรียกฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ LAN ภายในได้
๒๓.    สามารถโชว์ชื่อและโชว์เบอร์ผู้โทรเข้า/ออกและมีการแจ้งเตือนหมายเลขที่โทรเข้า/ออก ได้
๒๔.    โปรแกรมสามารถแสดงสถานการณ์ใช้งานของคู่สายที่โทรเข้า-ออก ของแต่ละคู่สายพร้อมๆกันได้
๒๕.    โปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดของการโทรเช่น วันที่ เวลา ระยะเวลาที่สนทนา เบอร์โทรเข้า-ออกและแสดงคู่สายที่ใช้งานได้
๒๖.     สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 VAC 50 Hz ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องระบบสามารถเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและบันทึกได้
            ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
๒๗.     อื่น ๆ 
           โปรแกรมเพิ่มเติม ระบบปฏิบัติการและฟังก์ชั่นพิเศษ  หรืออื่น ๆ    สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขาย โทร.  02-521-4549(Auto)
        
Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-5214549 Auto        sales@planetpacific.com
  
สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า

                  


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126
×