คุณสมบัติของระบบ  Stan-alone 
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  AQ, AK, NAR Series
บันทึกเริ่มต้น 4-8-16-24-32 คู่สายพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 
มีระบบเช่าใช้บริการรายเดือน  โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ ก็สามารถใช้บริการได้ทันที


            
                          บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค จำกัด จำหน่ายระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ มีให้เลือกตามงบประมาณของท่าน จำนวนคู่สาย 1 คู่สาย,4 - 8-16-24-32 คู่สายหรือมากกว่า ราคาประหยัด                                voice logger บันทึกสเียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติราคาถูก        มีราคาโปรโมชั่น !!!
                           AQ, NAR  บันทึก  4,8  เบอร์                                        AK,  NAR  บันทึก  8,16,24,32 เบอร์      

                           
 ย้อนกลับ / Back    <<   ไปหน้าราคา                                         ย้อนกลับ / Back    <<   ไปหน้าราคา  
                                                                                    

                        voice logger บันทึกเสียงสนทนา
                        ทางโทรศัพท์เหมาะสำหรับองค์กรฯ
                   ใช้ตรวจสอบการสนทนาภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมหรือตรวจสอบการให้บริการ


                เก็บทุกรายละเอียด โชว์เบอร์โทรเข้าทุกสายสนทนา...ไม่พลาดการติดต่อ...      

มีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลไฟส์เสียงที่สนทนา ฮารด์ดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลแบบติดตั้งภายในมีความจุ
ไม่ต่ำกว่า 500 - 1TB  และมีรุ่นราคาประหยัดเก็บข้อมูลแบบ SD Card

จุดเด่นของระบบ  
เป็นระบบ Stan-alone สามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC ไม่ต้อง On โปรแกรม
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เดิมหรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบภายในใด ๆ  


   
       

    คุณลักษณะทั่วไป 

  
    ระบบบันทึก AQ, AK, NAR  Series  เป็นเครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ 
    ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายสามารถต่อเป็น ระบบ Network ในวง Lan ได้


คุณลักษณะเฉพาะ
เป็นระบบ Stan-alone สามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC 
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เดิมหรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบภายในใด ๆ  
                                                                                 ย้อนกลับ / Back    <<   ไปหน้าหลัก      

๑.     เป็นเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์แบบอัตโนมัติมีจำนวนช่องบันทึกตั้งแต่ 4,8,16,24,32 ช่อง
        สามารถติดตั้งบน RACK มาตรฐานแบบทั่วไปได้
๒.     เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเข้ามาเชื่อมต่อ
        เป็นระบบ Network ได้
๓.     มีระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
๔.     มีฮารด์ดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลแบบติดตั้งภายในมีความจุไม่ต่ำกว่า 500 - 1TB (เฉพาะรุ่นที่มีฮารด์ดิสก์)

๕.     มี Port RJ-45 สำหรับการเชื่อมต่อกับ Hub Switch ได้
๖.     ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เริ่มต้นตั้งแต่ 132 คู่สาย โดยบันทึกพร้อมกันได้ทุกคู่สาย
๗.     สามารถบันทึกได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

๘.     สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์พื้นฐานแบบอนาล็อคทั่วไป
๙.     สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
๑๐.   สามารถบันทึกกับเครื่อง Line Mobile, เครื่อง Gsm Gateways, เครื่องแปลงสัญญาณมือถือได้
๑๑.   สามารถใช้งานได้กับระบบ Call Center ระบบอนาล็อคได้

๑๒.   เป็นระบบ Stan-alone สามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือPC
๑๓.   มีระบบการตั้งค่าและใช้งานจากหน้าเครื่องได้โดยตรง

๑๔.   สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดึงข้อมูลโดยผ่านทาง LAN( Local Area Network) หรือผ่านทาง Internet  ได้
๑๕.   มีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องบันทึกโทรศัพท์อัตโนมัติที่ติดตั้งต่างสถานที่ต่างๆเข้าด้วยกัน
        ที่สามารถเรียกดูผ่าน Network เป็นระบบเดียวกันได้โดยติดตั้งบน คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงาน 
         จัดเตรียมไว้ให้
๑๖.  สามารถบันทึก วันเวลา ระยะเวลา เบอร์โทรเข้า เบอร์ที่รับ เบอร์ที่สนทนา / ตั้งช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกได้
๑๗.  สามารถเรียกเสียงฟังสนทนาทางโทรศัพท์แบบสดได้ทันทีโดยผ่านโปรแกรมแบบ Real-Time
๑๘.  ไฟล์เสียงที่บันทึกสามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .Wav หรือไฟล์ อื่นได้
๑๙.  สามารถส่งไฟล์เสียงที่ต้องการผ่านทางอีเมล์ได้

๒๐.  สามารถแสดงข้อมูลการโทรในรูปแบบกราฟได้ และ export ไฟล์เป็น Excel ได้
๒๑.  สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละบุคคลได้และสามารถแบ่งระดับการใช้งานของ user ได้หลายระดับ
๒๒.  สามารถเรียกฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ LAN ภายในได้
๒๓.  สามารถโชว์ชื่อและโชว์เบอร์ผู้โทรเข้า/ออกและมีการแจ้งเตือนหมายเลขที่โทรเข้า/ออก ได้
๒๔.  โปรแกรมสามารถแสดงสถานการณ์ใช้งานของคู่สายที่โทรเข้า-ออก ของแต่ละคู่สายพร้อมๆกันได้
๒๕.  โปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดของการโทรเช่น วันที่ เวลา ระยะเวลาที่สนทนา 
เบอร์โทรเข้า-ออกและแสดงคู่สายที่ใช้   งานได้
๒๖.   สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 220 VAC 50 Hz ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องระบบสามารถเปิดเครื่อง
        โดยอัตโนมัติและบันทึกได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
๒๗.   อื่น ๆ 
           โปรแกรมเพิ่มเติม ระบบปฏิบัติการและฟังก์ชั่นพิเศษ  หรืออื่น ๆ                    

            
 

     พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลไฟส์เสียงสนทนาอัตโนมัติ   

     HDD Recording Hour /SD Recording Hour

          1.     500GB           36,000   Hour

2.    1000GB(1T)   72,000   Hour

3.     2000GB(2T) 144,000   Hour

4.     8GB                     560   HourSD Card

5.     16GB                1,12  HourSD Card

6.     32GB                2,240   HourSD Card

7.     64GB                4,480   HourSD Card
โปรโมชั่นพิเศษ เดือน มิ.ย. 67  แถมฟรี !!! 
โปรแกรมสำหรับตรวจสอบการสนทนาทางโทรศัพท์  ปัจจุบันและย้อนหลัง 
ได้ข้อมูลในทันทีที่ต้องการการค้นหาเลือกได้ตามวันเดือนปีที่สนทนา หรือตามหมายเลขโทรศัพท์

     
      Remote control by network


บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

                  logo planet pacific    บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
             ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 

              เลขที่  19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
              Sai Mai, Bangkok 10220 
              
             ติดต่อฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า 
              โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126, 065-239-1479, 065-239-1794,  
              065-239-2251, 065-239-1714, 065-239-1742, 065-239-1745 
                   0922656126   

              เวลาทำการ จันทร์ -เสาร์  9.00 - 18.00 น.

              ยืนยันการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล  :    sales@planetpacific.com 
      


voice logger บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์


             

Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
 สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
          สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...
         

                  

  logo planet pacific

PLANET PACIFIC 
GOOD PRODUCT CO., LTD.

19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

×