ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    
    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

 ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


 ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

        ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย

   

    
     
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ        

นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA
   
   
   ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ {Voice Logger}   บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์บ้านเพื่อพัฒนาองค์กรฯ ราคาถูก เริ่มต้น 1 คู่สายขึ้นไป
                            voice logger บันทึกเสียงสนทนา
                            ทางโทรศัพท์เหมาะสำหรับองค์กรฯ
                            ใช้ตรวจสอบการสนทนาภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมหรือตรวจสอบการให้บริการ

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  บันทึกพร้อมกันทุกคู่สาย
เริ่มต้น 1- 2-4-8-16-24-32-64 คู่สาย หรือ มากกว่า 

จำนวนคู่สายที่บันทึกเลือกได้ตามขนาดธุรกิจและตามงบประมาณของท่าน...

รองรับทุกความต้องการ  ในราคาโปรโมชั่น !!!  
แถมโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการสนทนา ค้นหาได้ ตามวัน เดือน ปี  ตามคู่สาย โทรเข้า-ออก


สำหรับบริษัทฯ ห้างร้านองค์กรฯ     สำหรับธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน /งานเทเลเซล    สำหรับธุรกิจที่ให้บริการทางโทรศัพท์  

สำหรับเรือนจำ         สำหรับโรงพยาบาล/คลีนิก           อื่น ๆ      

      
   เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน  บันทึกเริ่มต้น  1 - 128  เบอร์        ดูราคา คลิ๊ก !!! ที่ชื่อรุ่น 
    นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA

    
   

          
                     ราคาถูก                             ราคาปานกลาง                  ราคาสูงกว่าปานกลาง                                 ราคาสูง


 ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ 4 คู่สาย planetpacificgroup

   คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ  คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ


 

   คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

     คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

บันทึก  1,2,4,8,16  เบอร์

บันทึก  4,8   เบอร์

บันทึก  8,16,24,32   เบอร์

บันทึก   16,32,48,64  เบอร์

1,2,4,8,16  Line Telephone Recorder


Telephone Recorder
             USB
    

4,8 Line Telephone Recorder (Touch Display 5 Inch @SD card 32 GB, Hard Disk 500 GB)   Standalone

8,16,24,32 Line Voice Logger, (HDD=3.5" 1 TB, TouchScreen=5")

           Standalone

16,32,48,64 Line Voice Logger, (4U Rack Mount Kit Hard Disk 500 GB, 1 TB Windows Based)


                    Standalone

   
  
        คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
หรือสำหรับบุคคล 
          ราคา  3,500.-(1 คู่สาย)


        


บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
 คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด  
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 Standalone

NAR-6101 S   9,900.  (1 คู่สาย)
NAR-6102 S  10,900.- (2 คู่สาย)
NAR-6104 S   11,900.- (4 คู่สาย)

       

        เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศํพท์แบบอัตโนมัติ    คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
   
      
           Standalone

 ราคา 29,500 บาท (8 คู่สาย)
  ราคา 39,500 บาท  (16 คู่สาย)

      
       ราคาพิเศษ !!       

      รับประกัน  1  ปี 

มีหลายระบบให้เลือก     
หากต้องการเลือกรุ่นให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานและ ประหยัดงบประมาณ

ปรึกษาฝ่ายขาย โทร. 

02-521-4549(Auto)

บันทึก    เบอร์

บันทึก  1-2-4  เบอร์

บันทึก  8-16   เบอร์

บันทึกอัตโนมัติทุกคู่สาย

Automatic Telephone Recording on Analog Lines


บันทึกแบบอัตโนมัติ
เก็บข้อมูลแบบ SD card

1-2-4 Line Fully Stand-alone Network Voice Logger
Support SD card storage(8G, 16G, 32G and 64G)
   Standalone

8-16  Lines Standalone Voice Logger/Telephone Recording Box, 
support Web Brower Visiting. 
Stand Alone, works independently without PC.Remote login via web browser(LAN/WAN), support network management.

   Standalone

บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่
ที่เชี่ยวชาญเกี่่่ยวกับระบบ
พร้อมให้คำปรึกษาทั้งระบบครบวรจร...
ปรึกษา ฟรี !!  ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝ่ายขาย 
โทร. 02-521-4549(Auto)


การบันทึกไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว เป็นการบันทึกภายในองค์กรฯไม่ใช่การบันทึกภายนอกองค์กรฯ   (ถูกต้องตามกฏหมาย) 
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์     คุณภาพดี   ราคาประหยัด
เหมาะสำหรับทุกองค์กรฯ ตั้งแต่ SME - ขนาดใหญ่ เริ่มต้นบันทึก  1-2-4-8-16-24-32-64 คุ๋สายหรือมากกว่า
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการบริการในขณะสนทนาและตรวจสอบภายหลัง
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมต่าง ๆ
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลัง
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
รับติดตั้งและวางระบบครบวงจร ในราคาพิเศษ !!!

จำหน่าย - ติดตั้ง ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล  และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สอบถามหรือปรึกษาการวางระบบได้ที่ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500, 02-521-4549(Auto), 092-265-6126  

 voice logger บันทึกเสียงสนทนาอัตโนมัติ เริ่มต้นที่ 16 คู่สาย มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ http://www.planetpacificgroup.com
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
       ..       .เก็บทุกรายละเอียด...ที่ท่านต้องการ

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  สำหรับรุ่น  AR-Pro F Series 
แถม  Softeware  เพิ่มเติม  ระบบปฏิบัติการเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ.. Full Oftion   ดังนี้
 • โชว์เบอร์โทรเข้าโทรออก
 • ฟังเสียงสนทนาได้แบบ Real-Time ขณะสนทนา
 • แจ้งการบันทึกก่อนสนทนา
 • แจ้งเวลาพักเที่ยง / แจ้งเวลาเลิกงาน / แจ้งวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ได้
 • ฝากข้อความได้ขณะที่ไม่มีผู้รับสาย
 • ให้คะแนนประเมินการบริการหลังจากจบการสนทนา
 • รับเรื่องร้องเรียนการบริการ...
 • อื่น ๆ สอบถามฝ่ายขาย
คือผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
และเราคือผู้เชี่ยวชาญ จำหน่ายและรับติดตั้งระบบแบบครบวงจร ...มานานกว่า 10  ปี  

นอกจากนี้ยังเรามีสินค้าเทียบแบนด์ Artech หลายรุ่นหลายยี่ห้อ....ในราคาถูกให้ท่านเลือกใช้บริการ...ปัจจัยที่ทางบริษัทฯ เลือกจำหน่าย แบนด์  ดังนี้

 1.  โรงงานผลิต  ก่อตั้งมานาน
 2.  โรงงานผลิด เป็นผู้นำเทคโนโลยี ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
 3.  แบนด์ Artech  มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พัฒนาต่อเนื่อง
 4.  แบนด์ Artech สินค้าที่ทั่วโลกรู้จัก และใช้งาน และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
 5.  แบนด์ Artech เน้นรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบนด์ 
 6.  แบนด์ Artech เน้นคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน
 7.  แบนด์ Artech อายุการใช้งานของสินค้ายาวนานทุก Product
 8.  แบนด์ Artech  ประสิทธิภาพของระบบ  ดีเยี่ยม ผลตอบรับจากผู้ใช้งาน
 9.  แบนด์  Artech ฟังกชั่นการใช้งานของระบบทุก Product ตอบโจทย์ลูกค้า
10. แบนด์  Artech  ราคาไม่สูง
11. การรับประกันสินค้า แบนด์ Artech  มีอะไหล่สำรอง และมีการผลิดอย่างต่อเนื่อง  
12..แบนด์ Artech มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานแบบต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า        เป็นหลัก
13. แบนด์ Artech มีการบริการหลังการขายที่ดี....
14.  ฯลฯ และอีกหลายเหตุผลที่ทางบริษัทฯ เลือกจำหน่ายสินค้า แบนด์  
ให้ท่านมั่นใจว่า ถ้าเลือกใช้สินค้าแบนด์ ท่านจะได้สินค้าคุณภาพดี และไม่มีปัญหาตามมา
เนื่องจาก แบนด์ Artech เน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน...

ท่านสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
แบนด์ ให้ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งานและเหมาะกับธุรกิจในแต่ละประเภทของท่าน 
ในงบประมาณที่คุ้มค่า... 


ปรึกษาและสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขาย โทร 02-971-1500, 02-521-4549(Auto), 092-265-6126
   Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
    สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...
    

                  


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

 
×