บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
   บริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ        

   นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA

    
   
 
    คลิ๊ก !!!  ดูรายละเอียด     คลิ๊ก !!!  ดูราคา   แต่ละรุ่น
                  ราคาถูก                                    ราคาปานกลาง                       ราคาสูงกว่าปานกลาง                                 ราคาสูง

 ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์  4 คู่สาย planetpacificgroup

   คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ


  คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 

   คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 


    คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

บันทึก  1,2,4,8,16  เบอร์

บันทึก  4,8   เบอร์

บันทึก  8,16,24,32   เบอร์

บันทึก   16,32,48,64  เบอร์

1,2,4,8,16  Line Telephone Recorder


Telephone Recorder
             USB
    

4,8 Line Telephone Recorder (Touch Display 5 Inch @SD card 32 GB, Hard Disk 500 GB)   Standalone

8,16,24,32 Line Voice Logger, (HDD=3.5" 1 TB, TouchScreen=5")

           Standalone

16,32,48,64 Line Voice Logger, (4U Rack Mount Kit Hard Disk 500 GB, 1 TB Windows Based)


                    Standalone

   
  
        คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
หรือสำหรับบุคคล 
          ราคา  3,500.-(1 คู่สาย)


        


บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
 คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด  
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 Standalone

NAR-6101 S   9,900.  (1 คู่สาย)
NAR-6102 S  10,900.- (2 คู่สาย)
NAR-6104 S   11,900.- (4 คู่สาย)

       

        เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศํพท์แบบอัตโนมัติ    คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
   
      
           Standalone

 ราคา 29,500 บาท (8 คู่สาย)
  ราคา 39,500 บาท  (16 คู่สาย)

      
       ราคาพิเศษ !!       

      รับประกัน  1  ปี 

มีหลายระบบให้เลือก     
หากต้องการเลือกรุ่นให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานและ ประหยัดงบประมาณ

ปรึกษาฝ่ายขาย โทร. 

02-521-4549(Auto)

บันทึก    เบอร์

บันทึก  1-2-4  เบอร์

บันทึก  8-16   เบอร์

บันทึกอัตโนมัติทุกคู่สาย

Automatic Telephone Recording on Analog Lines


บันทึกแบบอัตโนมัติ
เก็บข้อมูลแบบ SD card

1-2-4 Line Fully Stand-alone Network Voice Logger
Support SD card storage(8G, 16G, 32G and 64G)
   Standalone

8-16  Lines Standalone Voice Logger/Telephone Recording Box, 
support Web Brower Visiting.
Stand Alone, works independently without PC.Remote login via web browser(LAN/WAN), support network management.
   Standalone

บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่
ที่เชี่ยวชาญเกี่่่ยวกับระบบ
พร้อมให้คำปรึกษาทั้งระบบครบวรจร...
ปรึกษา ฟรี !!  ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝ่ายขาย 
โทร. 02-521-4549(Auto)


การบันทึกไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว เป็นการบันทึกภายในองค์กรฯไม่ใช่การบันทึกภายนอกองค์กรฯ   (ถูกต้องตามกฏหมาย) 
       
×