ความสามารถของระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ 
                บันทึกเริ่มต้น  4 คู่สาย และ 8 คู่สาย  สอบถามฝ่ายขาย โทร. 02-5214549(Auto)

                บันทึก  4   คู่สาย   AQ4L  /  AQ4LS   /  AQ4LSH    (แบบ SD Card / แบบ Hard disk)
                  บันทึก  8   คู่สาย   AQ8L  /  AQ8LS  /  AQ8LSH     (แบบ SD Card / แบบ Hard disk)
               
                        เก็บรายละเอียด โชว์เบอร์โทรเข้าทุกสายสนทนา...ไม่พลาดการติดต่อ... 
                
                  สินค้ารับประกัน   1  ปี    มีบริการหลังการขายทุกรายการ

AQ Series

Description    บันทึก  4,  8  คู่สาย 

Special price

AQ4L

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

4-Line Telephone Recorder 
(Touch Display 5 Inch & SD card 32 GB)
AQ4 Series Voice Logger 
แบบ  SD card 
เริ่ม  ขยายไม่ได้)      


 


 

คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด

AQ4LH

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

4-Line Telephone Recorder
(Touch Display 5 Inch and Hard Disk 500 GB)
AQ4 Series Voice Logger 
แบบ  Hard Disk
เริ่ม  4  ขยายไม่ได้)   


 


 

คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด

AQ8L

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์อัตโนมัติ

8-Line Telephone Recorder 
(Touch Display 5 Inch and SD card 32 GB)
AQ8 Series Voice Logger  
แบบ SD card
เริ่ม  8  ขยายไม่ได้)  
 

คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด

AQ8LH

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์อัตโนมัติ

8-Line Telephone Recorder 
(Touch Display 
Inch and Hard Disk 500 GB)
AQ8 Series Voice Logger  
แบบ Hard Disk
เริ่ม  8  ขยายไม่ได้)        

 

คลิ๊ก !! ดูรายละเอีย  
   Fully Stand-alone      ดูภาพการติดตั้ง  ระบบโทรศัพท์สำนักงานโทรผ่าน SIM                                                                                                   ย้อนกลับ / Back    <<   ไปหน้าหลัก                                                                                                               คู่มือการใช้งาน  

×