ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
02-521-4549(Auto),
092-265-6126


  เอกสารสำหรับขอใช้บริการ

    สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายหรือดูรายละเอียดด้านล่าง
   บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126 ต้องการใช้บริการ / สั่งซื้อซิ
 โปรโมชั่นเดือน ต.ค. 64                  คลิ๊กดูแพ็กเกจ  นิติบุคคล /บุคคลธรรมดา
แพ็กเกจรายเดือนและระบบเติมเงิน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท /  โทร + เน็ท
สัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ  1  ปี    ไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการล่วงหน้า
  
 

เอกสารสำหรับนิติบุคคล  (เฉพาะนิติบุคคล งดรับเอกสาร  เพียงยืนยันใบเสนอราคา)

1.  หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน 
     ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ 

     ระบุในเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล


2.  ภ.พ. 20  (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ข้อ 1-2 ประทับตราพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   เอกสารข้อ 1-2 ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com, sales@planetpacific.com  

   และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน


เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา  

1. บัตรประชาชน
    ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ 

    ระบุในเอกสารบัตรประชาชน
    ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com, sales@planetpacific.com  

   และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน    

ต้องการสั่งซื้อซิมในราคา 200,350,500,1,000 บาท จะต้องทำอย่างไร โทร. ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto)  (มีโปรโมชั่น ฟรีค่าซิม !!!) 


1. ส่งเอกสารนิติบุคคลเพื่อขอใช้บริการซิมการด์  ได้ที่   accountsim@planetpacific.com  

    หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 02-521-4549, 092-2656126

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการให้ท่านเติมรายะเอียด จำนวน 1 แผ่น  

    เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ,จำนวนเบอร์ที่ขอใช้บริการ และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการรายเดือน   
    (ผู้มีอำนาจลงนามในใบคำขอใช้บริการ พร้อมประทับตราและส่งตอบกลับทาง email เท่านั้น)


3. เมื่อได้รับเอกสารนิติบุคคลทาง email เรียบร้อยแล้ว...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
   ในลำดับต่อไป  และทางบริษัทฯจะจัดส่งซิมให้ทาง EMS เท่านั้น.. (จัดส่งในวันที่ท่านส่งเอกสาร)

    เมื่อได้รับซิมก็สามารถใช้งานทันที


4. 
ค่าใช้บริการ  (ไม่เก็บล่วงหน้า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   เมื่อท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงชำระค่าบริการ   


×