ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-291-7944   
    065-291-7946   
    065-291-7954
    065-291-7955    
    065-291-7956 
    0922656126
     

  
  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด       
  เลขที่  19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
  Sai Mai, Bangkok 10220                  
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 
  ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com

 
 
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด       VS          

การชำระเงินนิติบุคคล        แพ็กเกจรายเดือน

สำหรับเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายซื้อพร้อมเครื่อง Mobile Gsm Gateways   ฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมอย่างเดียว แต่ไม่ได้ซื้อเครื่อง Mobile Gsm Gateways  ดังนี้

1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  59, 100 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    มีโปรโมชั่นฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า  ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ

2. ค่าใช้บริการรายเดือน  Fixed รายเดือน ไม่มีเรียกเก็บค่าใช้บริการเพิ่ม 
    (ชำระเมื่อใช้บริการครบ 1 เดือน) ไม่มีเรียกเก็บมัดจำใด ๆและไม่มีเรียกเก็บใช้ค่าบริการล่วงหน้า
    รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้


 

รอบบิลการใช้งาน  

นิติบุคคล   แพ็กเกจรายเดือน เท่านั้น 

ตัดรอบบิลทุกวันที่  1- 31  ของเดือน  หากใช้งานในเดือนแรกไม่ครบเดือน คิดถัวเฉลี่ยเป็นวัน

กำหนดชำะเงินทุกวันที่   30  ของเดือน   (ใช้บริการครบ 1 รอบบิล จึงชำระเงินค่าใช้บริการ)
ไม่มีเรียกเก็บค่ามัดจำใด ๆ ก่อนใช้บริการ
สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามที่รัฐบาลกำหนดได้
×