ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
02-521-4549(Auto),
092-265-6126

  
  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้สด์ โปรดักส์ จำกัด                        
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 
  ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com

 
 
บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้สด์ โปรดักส์ จำกัด       VS          

การชำระเงินนิติบุคคล        แพ็กเกจรายเดือน

เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายซื้อพร้อมเครื่อง Mobile Gsm Gateways   ฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมอย่างเดียว แต่ไม่ได้ซื้อเครื่อง Mobile Gsm Gateways  ดังนี้

1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  200, 350, 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    มีโปรโมชั่นฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า  ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ

2. ค่าใช้บริการรายเดือน  (ชำระเมื่อใช้บริการครบ 1 เดือน) ไม่เรียกเก็บมัดจำใด ๆ
    รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้


การชำระเงินบุคคลธรรมดา         แพ็กเกจรายเดือน

สามารถขอใช้บริการได้  ชำระเงิน 1  รอบบิลก่อนใช้บริการ

1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  200, 350, 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ

2. ค่าใช้บริการรายเดือน  +  ระบบเติมเงิน   (ชำระก่อนใช้บริการ 1 รอบบิล) 
    และในรอบบิลเดือนถัดไป รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร 


 

รอบบิลการใช้งาน  

นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา       แพ็กเกจรายเดือน

ตัดรอบบิลทุกวันที่  1- 31  ของเดือน  หากใช้งานในเดือนแรกไม่ครบเดือน คิดถัวเฉลี่ยเป็นวัน

กำหนดชำะเงินทุกวันที่   30  ของเดือน   
สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามที่รัฐบาลกำหนดได้
×