ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     


 ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


 ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    


    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์           
  
     


    
   ต้องการใช้บริการ / สั่งซื้อซิม

    
  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด                        
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ 
 

   แพคเก็จรายเดือน    นิติบุคคลเท่านั้น
   
   ราคาโปรโมชั่น !! 

 #โปรโมชั่นพิเศษฯ  สมัครภายใน  วันที่  10-20 มี.ค. 64  จาก  999.-  เหลือเพียงโปรฯ  499.-

 #โปรโมชั่นปกติ     สมัครภายใน  วันที่    1-31 มี.ค. 64   จาก  999.- เหลือเพียงโปรฯ  599.-

   โปรโมชั่นพิเศษฯ  
    AIS  4 ซิมขึ้นไป  8.00 -20.00 น.โทรฟรีทุกเครือข่ายทุกเบอร์ทั่วไทย นาน 1 ปี
   นอกเวลาฟรี 300 นาที/เดือน/เลขหมาย
   เหมาจ่าย  499.-/เดือน/เลขหมาย   
   สมัครก่อนหมดเขต ภายในวันที่  20 ก.พ. 64  โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนซิมจำกัด +++ !!!  
  ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...ให้กับลูกค้าทั่วไป เป็นโปรฯพิเศษสำหรับส่งเสริมการขายแพคเก็จรายเดือน    

   1.   Mobile Gsm Gateways           
  2.   Mobile Gsm Gateways  +  ซิม             
  4.   Mobile Gsm Gateways  +  ซิม  +  เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
  
   ติดต่อฝ่ายขาย 
   บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด 
   โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126      email :  sales@planetpacific.com

  
  
    โปรโมชั่นเดือน มี.ค. 64       
  แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
   


อัตราค่าซิมแรกเข้า   200, 350,  500 ,1,000 บาท (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) และมีโปรฯ ฟรีค่าซิมแรกเข้า !!!


 

 
อัตราโปรโชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ท่านได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ   ย้อนดูโปรโมชั่นเดือน ม.ค. 64

โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนจำกัด +++ !!!   

 ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...

  • เป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯเท่านั้น !!!
  • สนใจสั่งซื้อซิมการด์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย
  • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด โทร. 02-971-1500, 02-521-4549, 092-265-6126
  • email :  sales@planetpacific.com


ต้องการสั่งซื้ออะไรบ้าง คลิ๊ก !!!
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการสั่งซื้อซิมในราคา 200,350,500,1,000 บาท จะต้องทำอย่างไร โทร. ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto)  (มีโปรโมชั่น ฟรีค่าซิม !!!) 


1. ส่งเอกสารนิติบุคคลเพื่อขอใช้บริการซิมการด์  ได้ที่   accountsim@planetpacific.com  

   หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 02-521-4549


2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการให้ท่านเติมรายะเอียด จำนวน 1 แผ่น  เกี่ยวกับ ชื่อ  
ที่อยู่             เบอร์โทร ,จำนวนเบอร์ที่ขอใช้บริการ และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการรายเดือน   

    (ผู้มีอำนาจลงนามในใบคำขอใช้บริการ พร้อมประทับตราและส่งตอบกลับทาง email เท่านั้น)


3. เมื่อได้รับเอกสารนิติบุคคลทาง email เรียบร้อยแล้ว...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
    ในลำดับต่อไป  และทางบริษัทฯจะจัดส่งซิมให้ทาง EMS เท่านั้น.. 
4. ค่าใช้บริการ  (ไม่เก็บล่วงหน้า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   เมื่อท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงชำระค่าบริการ   

เอกสารสำหรับนิติบุคคล  

1.  หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน 
     ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ 

     ระบุในเอกสาร   หนังสือรับรองนิติบุคคล

2.  ภ.พ. 20  (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ข้อ 1-2 ประทับตราพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   เอกสารข้อ 1-2 ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com  และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน


   เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา  

1. บัตรประชาชน
    ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ 

    ระบุในเอกสารบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน


×