ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
  
    ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย


      gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

   


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel
   สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด โทร. 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com

  
   
โปรโมชั่นเดือน ก.ย. 63       
แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
สัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ  1  ปี    ไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการล่วงหน้า


นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  
ท่านต้องขอจองซิมไว้ล่วงหน้า ท่านจึงขอใช้บริการได้
เนื่องจากรายการส่งเสริมการขายจะจำกัดจำนวนซิมต่อเดือน

  1. งดให้บริการโทรออกต่างประเทศ (โทรเฉพาะภายในประเทศ)
  2. งดให้บริการส่ง SMS, MMS   (หากต้องการใช้กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับ SMS, MMS เพิ่ม)
  3. งดให้บริการอินเตอร์เน็ท (หากต้องการใช้งาน เพิ่ม 100.- 200.-  กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อน)
            *** กรณียกเลิกการใช้บริการซิม  หมายเลขซิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ลูกค้าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในซิม                     หมายเลขดังกล่าวหรือไม่สามารถนำหมายเลขดังกล่าวไปใช้งานต่อได้

      โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนจำกัด +++ !!!   ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...

  • เป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯเท่านั้น !!!
  • สนใจสั่งซื้อซิมการด์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย
  • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด 
         ฝ่ายขาย โทร. 02-971-1500, 02-521-4549, 092-265-6126
          email :  sales@planetpacific.com

 
******
สำหรับกลุ่มมิชฉาชิพที่ทำธุรกิจหลอกลวงนำซิมดังกล่าวไปใช้งานผิดประเภทหรือผิดกฏหมาย 
นอกเหนือการใช้งาน โทรเข้า -โทรออก ตามปกติแบบทั่วไป
 
ระบบสามารถตรวจสอบและระงับสัญญาณการใช้งานแบบอัตโนมัติโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ...
และสามารถเรียกค่าเสียหายตามมูลค่าที่ใช้งานผิดประเภทได้...*** และท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย***
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับการใช้งานผิดประเภททุกกรณี


×